Övrigt

I lokalhyran ingår följande:

 • Befintligt salongsljus och frontljus (endast salongen)
 • 2 mikrofoner/myggor (trådlösa mikrofoner/myggor - endast i salongen)
 • Möjlighet att koppla in ljud från dator/platta/mobiltelefon
 • Ståbord, whiteboard, stolar samt tillgång till loge (logen endast vid hyra av salongen)

Teknik

 • Extra mygga eller mikrofon: 500:- / tillfälle + moms
 • Datorprojektor: 500:- / tillfälle + moms
 • Biografprojektor: 1.500:- / tillfälle + moms
 • Större PA-system (för musik) offereras
 • Övrig teknik offereras

Garderob

Vid uthyrning av våra lokaler kan man välja antingen att låna garderobsutrustning för 1.000 kr eller be oss hålla i garderoben. Håller vi i garderoben kostar det inget, men vi tar intäkterna. Vid egna eller samarrangemang står vi för garderob, samt tar intäkterna.

Övrigt

 • Personal: 350 kr (exkl.. moms) per timme, vardagar
 • Personal: 450 kr (exkl.. moms) per timme, ob-tider/helg
 • Hyresgästen svarar för alla eventuellt tillkommande kostnader som krävs för arrangemanget, som exempelvis ordningsvakter, ljus/ljudtekniker.
 • Garderob:  kan tillhandahållas efter överenskommelse. Alla intäkter tillfaller upplåtaren.
 • Alkoholservering kan tillhandahållas efter överenskommelse. Alla intäkter tillfaller upplåtaren.
 • Flygel finns.

Ansvar

Uthyraren ansvarar för:

 • Vara på plats i god tid för förberedelser
 • Att lokalerna är i god ordning vid ankomst
 • Ansvarsförsäkring, omfattande olycksfall och egendom för uthyraren själv, lokalen, artist och publik.
Hyresman ansvarar för:
 • Vara på plats i god tid för förberedelser
 • Att lokalen lämnas i god ordning, grovstädning görs innan lokalen lämnas. Följs inte detta debiteras 500 kr exkl moms
 • Erforderliga sakförsäkringar och transportförsäkringar för egendom
 • Bekosta vakter om detta hyrts in
 • Stim-avgifter