Föreningen Palladiums Vänner

Föreningen Palladiums Vänner är en ideell förening sedan 2001, och tog över biografen med målet att bevara Palladium och utveckla verksamhet till en öppen mötesplats och ett kulturhus med bredd.

Föreningen Palladiums Vänner vill skapa förutsättningar för en bred kulturscen, där kultur i alla dess former får komma till uttryck. Enskilda föreningar utgör basen för utveckling och förnyelse. Palladium är en kulturell mötesplats som riktar sig till alla åldersgrupper och som främjar kulturella utveckling i en icke-kommersiell miljö var jämställdhetsperspektivet genomsyrar filmval, evenemang och temadagar.

På Kulturhuset Palladium kan du se bio, teater, dansföreställningar, konserter, stand-up, konst, bl.a. Du kan också boka den för ditt eget evenemang samt hyra lokalen för konferenser eller företagsevenemang.


Styrelse

Erik Alering (ordförande)

Tord Olsson (kassör)

Sven Carlsson (sekreterare)

Mats Sturesson (ledamot)         

Mats Andersson (ledamot)         

Martina Håkansson (ledamot)

Lisa Wingren (ledamot)

                                  

Valberedning: Tommy Nilsson, Berne Persson