Medlemsföretag

Nedan visas de medlemsföretag som stödjer kulturhuset Palladium.

Som medlem i Palladiums Vänner får ditt förtag ta del av medlemsförmåner samt rabatt på hyran av våra lokaler.

Hjalmar Petri AB
Bläck & Co

Visionskompaniet Arkitektur & projekt AB

Revision Tord Olsson AB