NYHET

2016-06-27

Projektet ”Pappornas kök”

Vi kan stolt meddela att föreningen Palladiums Vänner tilldelats projektmedel av Region Kronobergs kulturnämnd i syfte att främja lokal utveckling.
Integrationsprojektet ”Pappornas kök” samlar lika många inrikes som utrikes födda fäder med sina barn för att tillsammans laga och äta mat. Vi tror att matkultur förenar oss som människor och ger naturliga beröringspunkter där vi kan umgås och lära av varandra. Verksamheten finns idag i Växjö tack vare initiativtagaren Jens Vikingsson. Tillsammans med Jens och Studieförbundet Sensus ämnar föreningen Palladiums Vänner mångfaldiga idén och sprida projektet ”Pappornas Kök”  till fler orter i regionen. Projektet avslutas under våren 2017 då samtliga medverkande inbjuds till en gemensam mat- och kulturfestival på Palladium i Växjö.

 

Föreningen Palladiums Vänner